Påvisning av kabler

Påvisning av kabler

Brudd på strømkabler kan få store konsekvenser med hensyn til skade på mennesker og utstyr, samt at deler av samfunnet blir strømløse. Den som forårsaker skade på strømkabler kan bli stilt økonomisk ansvarlig for de totale kostnadene som en følge av strømbrudd.

Spør først – grav siden!

Du kan be om påvisning av Sunndal Energi sine kabler og rør ved henvendelse til vår driftsavdeling. Vi har kartverk med aller linjer og kabler inntegnet, så i en del tilfeller kan saken løses ved hjelp av kartene våre. Ved kompliserte kabelanlegg, vil kabeltraséen bli påvist på stedet av våre folk. Kabelpåvisning må avtales, og vil senest bli utført 48 timer etter at avtalen er inngått.

Bestilling

Kabelpåvisning og kart bestilles helst på e-post: firmapost@sunndalenerginett.no som skal inneholde

  • kart med anmerkning av gravested
  • navn og adresse
  • telefonnummer
  • dato for ønsket kabelpåvisning