Automatisk strømmåler

Automatisk strømmåler

Det er viktig at du som kunde setter deg inn i hvordan den automatiske strømmåleren fungerer. Den nye måleren vil automatisk sende dine måleverdier til Sunndal Energi, så det vil ikke lengre være nødvendig å lese av målerstand og sende denne manuelt.

Dersom du ønsker å gjøre anlegget strømløst når du ikke oppholder deg i boenheten, anmoder vi deg om IKKE å skru ut/slå av inntaks-sikring/hovedsikring. Da vil måleren miste spenning. Innsending av målerverdier stopper, og nettselskapet vil få feilmelding.

Du kan bruke målerens innebygde bryterfunksjon til å gjøre anlegget strømløst. Ditt anlegg vil da være frakoplet, men måleren fungerer og Sunndal Energi vil ha kontakt med måleren.

Se forklaring nedenfor for hvordan du kan slå bryteren av og på. I tillegg kan du se målerens funksjoner.