Utskifting gatelysarmatur

Utskifting gatelysarmatur

I dag (11.02.20) begynner vi arbeidet med utskifting av gatelysarmatur.  Vi starter i Skolevegen (Holten), deretter Tredalsvegen v/avkjørsel til Hoven og fram til Litldalsvegen. Neste blir Eidavegen (Ålvundeid) fra riksvegen og forbi butikk, skole og kirka og fram til riksvegen. Så tar vi Hoelsand (hele området). Dette arbeidet vil pågå i flere uker.

På strekningen som det jobbes, kan det bli mørkt i perioden som arbeidet pågår.

Etter planen skal alle gatelysarmatur langs kommunale gater og veger i Sunndal byttes ut med energibesparende LED-belysning innen utgangen av 2022.

Vi vil legge ut ny informasjon på vår hjemmeside og facebook når vi begynner å arbeide i andre områder enn de som er nevnt ovenfor.