Streiken i Sunndal Energi er over!

Streiken i Sunndal Energi er over!

Forhandlingsutvalget i KS Bedrift er tilfreds med at konflikten ble løst gjennom dialog mellom partene.

«På vegne av strømkundene er vi fornøyd med at streiken er over og at arbeidet i bedriftene kan gjenopptas så snart som praktisk mulig», sier Bjørg Ravlo Rydsaa, administrerende direktør KS Bedrift.

«Vi ser fram til at det konstruktive samarbeidet mellom partene nå kan fortsette», avslutter hun.

Les mer om resultatet av streiken her: KS Bedrift