Byggestrøm

Byggestrøm er en betegnelse på en midlertidig tilknytning til strømnettet i forbindelse med byggeaktivitet eller ved tidsbegrensede arrangementer.

Bestilling

Det er mulig å leie byggestrømskap hos SuNett ved å fylle ut ett av disse skjemaene:

Montering av byggestrømskap utføres tirsdag eller torsdag.

Dersom skap leies et annet sted, må det tas kontakt med el-installatør som sørger for å bestille montering av skapet.

Prisliste, ekskl. merverdiavgift

Montering, demontering vanlige byggestrømskap : kr 2500,- 

Montering, demontering store byggestrømskap : kr 3000,- 

Skapleie pr. uke for vanlig byggestrømskap: kr 90,-

Skapleie pr. uke for store byggestrømskap: kr 160,-

Prisene er eksklusive moms.

Nettleie

Midlertidige anlegg avregnes i henhold til gjeldende nettariffer for næring og privat.

Strøm

I tillegg til avtale om nettleie, må du som kunde bestille strøm hos en kraftleverandør. En fullstendig liste over leverandører i Sunndal finner du på Forbrukerrådets oversikt www.strompris.no.