Nye faktureringsrutiner

Slutt på forskuddsfakturering av fastbeløpet i nettleien
Fra 1. mars 2018 vil fastbeløpet i nettleien faktureres etterskuddsvis. Faktura som gjelder for januar og februar 2018, inneholder derfor ikke fastbeløp. Dette ble tatt inn som forskudd i fakturaen for november og desember 2017. Fastbeløpet vil komme tilbake på fakturaen for mars og april 2018, men da for perioden fakturaen gjelder.

Månedlig fakturering
I forbindelse med de nye strømmålerne registreres strømforbruket automatisk. Den nye teknologien gjør at vi vil gå over fra tomånedlig til månedlig fakturering fra 1. mai 2018. Har du et anlegg med ekstraordinært lavt strømforbruk hvor du mener det er uhensiktsmessig med månedlig fakturering, ta kontakt med oss på telefon 71689570 eller firmapost@sunndalenerginett.no.