Installasjonsarbeid

Installasjonsarbeid

Melding om installasjonsarbeid

Vi ønsker elektroniske meldinger om installasjonsarbeid. Dette er kostnadsfritt for installatør.

Innlogging her:  ElWin InstallatørMelding - innlogging

Nye elinstallatører i SuNetts nettområde registreres ved å sende Elvirksomhets-ID på epost til: tilsyn@sunndalenergi.no.
Vi sender så en epost med brukernavn, passord og lenke for pålogging.

Ombygging av, og arbeid i målepunkt

Ved arbeid i og ombygging av målepunkt legger SuNett AS REN sine retningslinjer i REN-Blad 4000 serien til grunn, samt egne spesifikasjoner.
For mer informasjon: Retningslinjer, spesifikasjoner og krav til ombygging og arbeid i målepunkt. 

Installering av Elbillader/uttak for lading av kjøretøy

Ved installering av ladepunkt for elektriske kjøretøy sendes det inn installatørmelding på dette uavhengig av størrelse på effektuttak.

Overbelastningsvern for alle kundetyper

Viser til sikringsstørrelse i nettleietariffene for privatkunder og næringskunder.
Det tas forbehold om kapasitet i nettet.

Kart

Sunndal kommune eller Se eiendom