Elsikkerhet

Elsikkerhet

For nyttige tips og veiledning se: ELSIKKERHETSPORTALEN

SuNett er av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) pålagt å føre tilsyn med nettkundenes elektriske anlegg innenfor vårt forsyningsområde. Hensikten med tilsynene er å forebygge branner og ulykker forårsaket av strøm.

Gjennom dette pålegget har SuNett myndighet til å kontrollere og vedta utbedring av eventuelle farlige forhold i kundenes anlegg.

Vi bistår også politi og brannvesen i etterforskning av branner, og vi informerer om elsikkerhet i skoleverket.

Les om sikker bruk av strøm hos DSB