SuNett

SuNett

SuNett har som netteier områdekonsesjon for å transportere strøm til alle forbrukere i Sunndal kommune. Transporten skjer via et nettverk av linjer, kabler og transformatorer. Nettvirksomheten er monopolbasert.

Vi har 4800 målepunkter tilknyttet vårt strømnett. Alle som er tilknyttet strømnettet i Sunndal kommune betaler nettleie til SuNett. Nettleien skal dekke kostnaden for transport av strøm fra kraftstasjon til forbruker. Vi er nøytrale i forhold til alle som ønsker å selge strøm i vårt nettområde. Det er på grunn av nøytralitetskrav at vi har egne internettsider for strømnettvirksomheten.