Velg strømleverandør

Velg strømleverandør

Nettselskap er pålagt såkaldt leveringsplikt for å sikre at kundene ikke skal miste strømmen ved flytting, når strømleverandøren ikke lenger kan levere strøm, (t. d. ved konkurs), eller når kunden ikke betaler strømregninga og strømleverandøren av den grunn avslutter leveransen. I slike situasjoner får kunden automatisk – som følge av leveringsplikt – strøm fra nettleverandøren i området der han bor.         

Pris

Fra 1. desember 2022 ble det innført en midlertidig endring i prising av leveringspliktige kraftleveranser. Formålet er å legge til rette for at forbrukere med betalingsproblemer som er på leveringspliktig kraftleveranse, ikke blir sittende med høyere regninger enn nødvendig i en periode med høye strømpriser. Endringen er forlenget frem til 1. juli 2024.

Prisen i perioden skal ikke være høyere enn spotprisen for området, pluss påslag på 5 øre/kWh ekskl. moms (dvs. 6,25 øre/kWh inkl. moms).

Etter 01.07.2024 gjelder følgende priser
• Strømpris - nye kunder - første 6 uker: Spotpris + 5 øre/kWh (eks. moms) + elsertifikat
• Strømpris etter 6 uker: Spotpris + 8 øre/kWh (eks. moms) + elsertifikat

Velg strømleverandør

Leveringsplikt er ment å være en midlertidig ordning og skal derfor være dyrere enn om den samme kraften blir kjøpt fra en strømleverandør.

Ta kontakt med en strømleverandør for å inngå en ordinær strømleveringsavtale. Du finner oversikt over strømleverandører i SuNett sitt nettområde på Forbrukerrådets strømprisportal www.strompris.no