Elsikkerhetsdagen

Elsikkerhetsdagen

Elsikkerhetsdagen er den nasjonale dagen for å ta kontroll over din egen elsikkerhet. Det lokale eltilsynet i SuNett og Svorka Elsikkerhet inviterer alle nettkunder til å gjennomføre en enkel digital kontroll av det elektriske anlegget sitt. Fredag 13. oktober mottar kundene en SMS med invitasjon til egenkontrollen. Alle som gjennomfører egenkontrollen, er med i trekningen av flotte premier.

Ditt anlegg, ditt ansvar
Elsikkerhet handler om sikkerhet knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr. En brann i hjemmet kan få tragiske følger. I ytterste konsekvens kan liv gå tapt, men tap av materielle ting kan også være en belastning. Når man ser på årsaker til branner og branntilløp er elektrisk utstyr den nest mest vanlige årsaken, og det er eier og bruker av huset som har ansvaret for at det er trygt å bruke strøm i boligen.  

- Ved å gjennomføre vår digitale egenkontroll kan du kan enkelt oppdage feil og mangler på det elektriske anlegget ditt, og bidra til å gjøre hverdagen litt tryggere, sier Terje Monsøy, leder for tilsyn og måling i SuNett. 

- Elsikkerhetskontrollen består av 9 spørsmål som tar deg gjennom de viktigste delene av ditt elanlegg som du kan kontrollere selv, sier Anders Betten, daglig leder Svorka Elsikkerhet.

Link til egenkontroll for elsikkerhet: https://elsikkerhetsdagen.no/