Endelig slutt på maset!

Endelig slutt på maset!

Myndighetskrav

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har fastsatt fristen for innføring av automatiske strømmålere (AMS) til 1. januar 2019.

Som følge av forskriftskrav fra NVE er nettselskapene pålagt å installere nye automatiske målere hos alle strømkunder innen ovennevnte dato.