Kompensasjon for høye strømpriser

Kompensasjon for høye strømpriser

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at husholdninger kan få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien. Les mer her: Kompensasjonsordning for høye strømpriser.

Det er ikke den faktiske strømprisen hver enkelt kunde betaler som legges til grunn, men en gjennomsnittspris for område. I oktober var gjennomsnittsprisen for NO1, NO2 og NO5 på ca. 132 øre/kWh. Støtte til strømregningen blir ca. 69 øre/kWh for NO1, NO2 og NO5. 

Prisområde Gjennomsnittspris oktober Støttesats
NO1 (Oslo) 131,85 øre/kWh 69,58 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 132,22 øre/kWh 69,99 øre/kWh
NO5 (Bergen) 131,89 øre/kWh 69,63 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 35,98 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/ mva 20,55 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/ mva * 20,55 øre/kWh 0 øre/kWh

*Innbyggere i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt fra å betale merverdiavgift på strøm. Støttesatsen i disse fylkene vil derfor reflektere dette (være lavere).

Støtten du får trekkes først fra nettleien. Dersom summen overstiger den månedlige nettleien, blir beløpet utbetalt til din bankkonto eller trukket fra strømregningen.

Her kan du se støttesatsene for september 2022.