Kompensasjon for høye strømpriser

Kompensasjon for høye strømpriser

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at husholdninger kan få deler av sine strømutgifter
tilbakebetalt gjennom nettleien. Kompensasjonsordning for høye strømpriser.

Gjennomsnittspris i vårt område har vært under 70 øre/kWh (ekskl. merv.avg.) fra desember 2021 til og med mai 2022. Dette er under grensen som er satt for å få kompensasjon fra staten. Se NVE sine sider. Støttesatsene for mai er klare.