Kulde og belastning

Kulde og belastning

Vi er inne i en kaldere periode hvor det er viktig å sjekke at det elektriske anlegget ikke er overbelastet. I kaldt vær øker strømforbruket til oppvarming. Samtidig øker også faren for brann. Hvis sikringen går ofte er det tydelig tegn på overbelastning. Da er det nødvendig å redusere strømforbruket eller spre varmekildene på flere forskjellige kurser.

  • Sørg for at alle skrusikringer og inntakssikringer er godt tilskrudd. Dette bør gjøres minst en gang i året
  • Sikringer som er så varme at man ikke kan ta på dem kan tyde på overbelastning. Det samme gjelder dersom sikringene går ofte
  • Kontrollere at stikkontakter, ledninger og koblinger ikke er misfarget brune – det tyder på at de er skadet og må kobles fra og skiftes. Lukt av brent materiale er også et faresignal
  • Ved mistanke om alvorlige feil eller skader, skal huseier koble fra aktuelle apparater/sikringer og kontakte registrert installatør/elvirksomhet

Gjør følgende hvis strømmen skulle gå:

  1. Sjekk eget sikringsskap
  2. Sjekk om naboene har strøm

Hvis det bare er du som er strømløs, er det stor sannsynlighet for at det ikke er feil i strømnettet.

Dersom det er flere som er strømløse, ta kontakt med vår vakttelefon 902 04 905.