Ny nettleie fra 01.07.22?

Ny nettleie fra 01.07.22?

Mange netteiere innfører nye nettariffer fra 01.07.22. Eksisterende prisstruktur i SuNett er i henhold til kravene i den nye nettleieordningen.  Det blir derfor ingen endring i nettleietariffene for SuNett fra 01.07.22 og prisene blir som i dag. Forbruksavgift som er en statlig avgift, ble endret fra Staten 01.04.22. Nettariffene er oppdatert i forhold til dette.

Bakgrunnen for ny nettleieordning er at myndighetene ønsker å legge til rette for bedre utnyttelse av strømnettet og redusere behovet for nettutbygging. For å få til dette skal det koste mer å bruke strøm samtidig med når resten av samfunnet bruker mest strøm, for slik å fordele forbruket utover døgnet.