Strømstøtte

Strømstøtte

Strømstøtte (kompensasjonsordningen) for høye strømpriser gjelder for husholdninger og boligselskap (borettslag, boligsameier, boligaksjeselskap mm.). Støtteordningen innebærer at kundene får utbetalt et beløp basert på sitt eget månedlige strømforbruk og en støttesats. Det er ikke den faktiske strømprisen hver enkelt kunde betaler som legges til grunn, men en gjennomsnittspris for område. Støttesatsen er en prosentandel av prisforskjellen mellom 70 øre/kWh og den månedlige gjennomsnittsprisen på kraftbørsen. Denne andelen er 90 prosent fra og med september 2022.

I desember var gjennomsnittsprisen for NO1 (Oslo), NO2 (Kristiansand) og NO5 (Bergen) på ca. 269 øre/kWh. Gjennomsnittsprisen i NO3 og NO4 var hhv. 181,53 og 98,54 øre/kWh. Gjennomsnittsprisen er oppgitt uten mva.

Støttesatsen for desember med 90 prosent støtteandel: 

Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 268,68 øre/kWh 223,51 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 268,67 øre/kWh 223,51 øre/kWh
NO5 (Bergen) 269,52 øre/kWh 224,46 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 181,53 øre/kWh 125,47 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/mva 98,54 øre/kWh 32,11 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/mva* 98,54 øre/kWh 25,68 øre/kWh

*Innbyggere i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt fra å betale merverdiavgift på strøm. Støttesatsen i disse fylkene vil derfor reflektere dette (være lavere).

Les mer her: Kompensasjonsordning for høye strømpriser og støttesatser for desember her

Støtten du får trekkes først fra nettleien. Dersom summen overstiger den månedlige nettleien, blir beløpet utbetalt til din bankkonto eller trukket fra strømregningen. 

 

 

Informasjon om strømstøtte i foregående måneder:

Her kan du se støttesatsene for november 2022.

Her kan du se støttesatsene for oktober 2022.

Her kan du se støttesatsene for september 2022.